A programrendszer a LiB Számítástechnikai Kft fejlesztése a GIRO Elszámolásforgalmi Rendszerbe bekapcsolódó Pénzintézetek számára.

Az GENGI kétirányú kapcsolatot biztosít a banki számlavezető és ügyfélterminál-rendszerek illetve a zsíró elszámolómű között és kiépítettségtől függően egyéb klíringrendszerek (Posta, VIBER) között.

A program kielégíti az IG1 és IG2 elszámolási rendszer által támasztott igényeket.

Lehetőséget ad kézi beavatkozásokra és a folyamatok nyomon követésére valamint nyomtatásokra. Automatikus, ütemezett funkciók használatával és az alert rendszer megfelelő paraméterezésével kevés operátori felügyeletet igénylő rendszerrel van dolgunk a GENGI3 esetében.

Amennyiben a bank számlavezető rendszere nincs felkészítve a magyarországi zsíró által megkövetelt pénzforgalmi funkciók végrehajtására, akkor a hiányzó funkciókat a GENGI3 valósítja meg.

A program kezeli a felhatalmazásokat. A fogadott csoportos beszedéseket ezeknek megfelelően automatikusan elbírálja, lehetőséget adva a nem teljesíthető csoportos beszedések manuális kezelésére is.

Teljes körűen ellátja a bank ügyfelei által beadott csoportos megbízásokkal kapcsolatos feladatokat.

A zsíró tranzakciókhoz hasonlóan kimenő és bejövő postai utalásokat és bankon belüli tranzakciókat is teljeskörűen kezel képes.

Megfelelő VIBER interfész segítségével valós idejű ki- és bemenő tranzakciókat is kezelhet.

Minden adat több szempont szerint szűrhető és rendezhető listákban tekinthető meg, melyeken a szűrések és egyéb beállítások megadott néven, felhasználónként vagy az összes felhasználó számára elérhetően menthetők.

A zsíróval történő kommunikáció hitelességét a beépített aláíró modulbiztosítja, amely szabványos PKI-t használ az állományok aláírására és ellenőrzésére.

 

Általános funkciók

 • Funkciókhoz szabadon definiálható jogosultsági rendszer
 • Naplózás
 • Törzsadat-kezelés - banktáblák, tranzakciókódok, hibakódok
 • Tételek archiválás - Megadott időnél régebbi adatok file-ba vagy archív táblába való mentése, aktív táblából való kitörlése, archív adatok visszatöltése

Egyedi tranzakciók küldésével összefüggő funkciók

A küldés során két alapvető lehetőség van a tranzakciók forgalmazására:

 • A tranzakciót a számlavezető rendszertől kapja az interfész, a fedezetvizsgálata illetve az ügyfélszámlára történő könyvelés már megtörtént, a tranzakciót tovább kell küldeni.
 • A tranzakciót kézzel rögzítik az interfészben vagy valamilyen ügyfélterminál-alkalmazáson keresztül jut el a programig. A küldést megelőzi egy fedezetkérés, könyvelési tétel generálása a számlavezető rendszer felé. A számlavezető rendszer által pozitívan visszaigazolt tételeket lehet továbbküldeni.

A bankspecifikus formátumú adatok feldolgozása

 • Ellenőrzés és ennek eredményének megfelelő státusz és hibakód beállítása
 • Manuális műveletek

A GENGI, a GIRO vagy a címzett bank által hibásnak talált tételek javítása

 • Kézzel rögzített tranzakciók módosítása
 • Speciális esetekben a banktól átvett tranzakciók módosítása - Igény esetén (Pl. beszedések teljesítéséhez az eredeti beszedési megbízás hozzárendelése)

Nem a számlavezető rendszertől átvett tételek fedezetvizsgálata, könyvelése

 • Ha a tételt kézzel vittük fel vagy az ügyfélterminál rendszertől kaptuk, a tételküldést egy üzenetváltás előzi meg a számlavezető rendszerrel. 
 • Validálás
 • A kézzel rögzített vagy módosított tranzakciók küldésre engedélyezése az utolsó módosító ill. rögzítőtől különböző személy által.

Küldés a zsíróba

 • Automatikus vagy kézi indítás
 • Paraméterezhető kötegelési szempontok
 • Tranzakciókód szerinti sorrend és konzisztencia
 • Maximálható kötegenkénti tranzakciószám ill. összeg
 • Zsíró jelentések feldolgozása
 • Klíringelt ill. hibás tranzakciók megjelölése
 • Visszautasított tranzakciók megjelölése fogadott visszautasítások szerint

Csoportos tranzakciók küldésével összefüggő funkciók

A program nagy tömegű csoportos megbízás feldolgozására van felkészítve.

Küldendő megbízás átvétele

 • Az ügyfél által beadott szabványos csoportos átutalási vagy beszedési megbízásfájlt a GENGI ellenőrzi és feldolgozza, az ellenőrzés eredményéről szabványos fájl formájában értesíti az ügyfelet. 

Fedezetvizsgálat

 • A csoportos átutalási csomagok fedezetvizsgálatához és könyveléséhez szükséges adatokat a program átadja a számlavezető rendszernek. Ez kis forgalom esetén történhet automatikus vagy kézi bizonylatnyomtatással is. 
 • A fedezetvizsgálat eredményéről a számlavezető rendszer értesíti a GENGI-t. Negatív eredmény esetén a GENGI értesíti az ügyfelet a csomag visszautasításáról, pozitív esetén a csomag küldhető státuszba kerül.
 • A fedezetvizsgálat eredményének visszajelzése is történhet manuálisan. 

Küldés a zsíróba

Partnerbanki válaszok fogadása

A GENGI az általa kezdeményezett csoportos tranzakciókra érkező választranzakciókat a többi fogadott tranzakciótól eltérően kezeli. Ezeket nem tételesen adja tovább a számlavezető rendszernek, hanem csomagonként naponta összegezve. 

Ügyfelek értesítése

A GENGI a küldött megbízások állapotáról a fogadott válaszoknak megfelelően szabványos formában értesíti az ügyfeleket. 

Fogadással összefüggő funkciók

Tranzakciók fogadása a zsírótól

 • Ellenőrzés (igény esetén számlaszám-törzs szerint is) és ennek eredményének megfelelően státusz és hibakód beállítása

Fogadott csoportos beszedések

 • A fogadott csoportos beszedéseket a GENGI a felhatalmazások szerint is ellenőrzi. A felhatalmazás szerint teljesíthető tételeket továbbküldi a bank számlavezető rendszere felé, a nem teljesíthetőket felfüggeszti, vagy beállítástól és a hiba okától függően automatikusan visszautasítja. A felfüggesztett tranzakciók teljesítéséről vagy visszautasításáról az ügyintéző dönthet.
 • Fogadott visszautasítások
 • A visszautasítások önmagukban nem tartalmazzák a visszakönyveléshez szükséges információkat, ezeket a GENGI a küldött tranzakció alapján tölti fel, így a visszautasítások nem feltétlenül igényelnek a számlavezető rendszerben speciális kezelést.

Hibás fogadott tranzakciók kézi módosítása

 • Hibás számlaszám esetén felismerhető név esetén a számlaszám korrigálása
 • Döntés (két személy által) a tranzakció elfogadásáról vagy visszautasításáról
 • Visszautasítás esetén a visszautasítás oka, esetleg közleménye megadható
 • Fogadott beszedés elfogadása esetén igény szerint automatikus választranzakció-generálás
 • Fogadott tranzakciók bank specifikus könyvelése

Felhatalmazások kezelése

 • Kézi rögzítés vagy átvétel ügyféltermináltól
 • Szabványos felhatalmazás forgalom kezelése a zsíró felé
 • Felhatalmazások aktuális állapotának és forgalmának nyilvántartása

Nyomtatások

SUMITUP és Bankpozíció

 • Megfelelően szűrt és rendezett tranzakciólistából a kiválasztott tételek nyomtatása szabadon paraméterezhető formátumban 
 • Felhasználó által definiálható SQL-lekérdezések nyomtatása szabadon paraméterezhető formátumban

A rendszer felépítése

A rendszer állhat egy programpéldányból is, de tipikusan egy, speciálisan paraméterezett példánya végzi a feldolgozásokat és több példányát használják a felhasználók lekérdezésekre, manuális műveletekre.

Technikai paraméterek

Windows alapú operációs rendszeren működik a GENGI.

Kliens-szerver adatbázis-kezelés ODBC-n keresztül.

Jelenleg használt adatbázisszerverek

 • MS SQLServer
 • Oracle
 • AS/400
 • SyBase Adaptive Server Anywhere

Fejlesztőkörnyezet: MS Visual C++